آوات سرویس سایت سنگ

حوزه کاری

فروش انواع سنگ های ساختمانی

نوع سایت

معرفی کسب وکار

عنوان سایت

kodostone.com
توضیحات
سایت کودو استون در زمینه فروش انواع سنگ ها ساختمانی فعالیت دارد.
زبان سایت
  • فارسی
مدت زمان کار
3 ماه

لینک سایت


kodostone.com

تاریخ انجام کار

1400.08.01
آوات سرویس سایت سنگ
آوات سرویس سایت سنگ
آوات سرویس سایت سنگ
آوات سرویس سایت سنگ
آوات سرویس سایت سنگ
آوات سرویس سایت سنگ
آوات سرویس سایت سنگ
آوات سرویس سایت سنگ
آوات سرویس سایت سنگ

پشتیبانی سایت

6 ماه

تکنولوژی

وردپرس

تعداد صفحات

30 صفحه

طراحی اختصاصی

خیر

رضایت مشتری

%97

سرعت در GT Metrix

GTmetrix Grade: C

طراحی وب سایت را به تیم حرفه ایی ما بسپارید.

تماس با ما